Kummigalleria

Sade Kahra – Olen globalismi – I’m globalism

15.7. 2006 - 20.8. 2006

Kansainvälisyys, monikulttuurillisuus ja globaalisuus ovat nykyinen elämäntapamme ja yhteiskuntapoliittinen suuntauksemme. Runsaasti matkustelevana ja länsimaalaisena toimin tämän ihanteen ylläpitäjänä. Ystäväni sanoi kerran, että olen globalismi. Vaikka hän viittasi vain taipumukseeni matkustella paljon kulttuurista toiseen, lause sai minut reagoimaan voimakkaasti itseäni puolustaen. Globalisaatiohan edustaa monelle myös negatiivisia asioita: ylikansallista suuryhtiövaltaa, saastumista ja homogenisoitumista. Helposti voisi myös sanoa, että talousglobalismi ja vapaat markkinat ovat vaikeampia hyväksyä kuin matkusteleminen ja kulttuurivaihto. Tässä piilee ristiriita. Monelle juuri taloudellinen globalismi antaa mahdollisuuden kulttuurivaihtoon ja matkustamiseen.

Matkustamisen ja kansainvälistymisen ankara tavoitteleminen ja ylistäminen yhteiskunnassamme herättää minussa runsaasti erilaisia kysymyksiä. Kulttuurivaihtoa on harrastettu kautta aikojen, miksi sitä juuri nyt tarvitsee järjestelmällisesti kiihdyttää? Haluammeko kasvattaa ymmärrystä vai tyydytämmekö vain uteliaisuuttamme? Etsimmekö kenties uutta kulttuuria? Onko oma kulttuurimme vanhentunut, häviämässä, homogenisoitumassa? Onko matkustaminen kiireisen yhteiskuntamme merkki levottomuudesta, kykenemättömyydestä olla paikallamme, pysähtyä? Vai onko yksinkertaisesti niin, että matkustamisen helppous tekee meistä matkaajia ja että matkustamisesta on tullut pelkkä harrastus muiden joukossa?

Maailmassa on kasvava määrä ihmisiä, joille lentokentät ovat kaikki samoja, hotellihuoneet yhtäläisiä. Sellaiset ihmiset ovat jatkuvasti poissa, ja samalla aina kotona. Paikka on menettänyt merkityksensä, vai onko?
Olen globalismi on kooste valokuvasarjoja, jotka käsittelevät kulttuurivaihdon ja liikkuvuuden elämäntapaa matkailevan taiteilijan näkökulmasta.
Sade Kahra
I am globalism 15.7 – 20.8. 2006
Pohjoinen valokuvakeskus/Kummigalleria
Hallituskatu 7 (Nuku), Oulu
Internationalism, cultural diversity and globalism express our current lifestyle and trend in social policy. As a well-travelled Westerner, my actions sustain this ideal. A friend of mine once said that I am globalism. Although he was only referring to my inclination to travel widely from culture to culture, the comment provoked an intensely defensive response from me. For many, globalization represents negative issues: supranational corporatism, pollution and homogenization. It could easily be said that many find economic globalism and free markets more difficult to stomach than travel and cultural exchange. Herein lies the contradiction. It is precisely economic globalism that makes cultural exchange and travel possible for many.
The brutal quest and acclaim for travel and internationalisation in our society raises many questions for me. Societies have engaged in cultural exchange for ages: why should systematic action be taken just now to accelerate it? Do we seek greater understanding or are we just satisfying our curiosity? Are we perhaps seeking a new culture? Has our own culture grown old, is it dying out, becoming homogenized? Is travel indicative of the restlessness of our hectic society, our inability to remain in one place, to come to a halt? Or is it just that easy travel makes us all travellers and travel has become just another hobby?
The world now contains a growing number of people for whom airports are all one and the same and hotel rooms interchangeable. These people are always away and at the same time, always at home. Place no longer matters. Or does it?
I am globalism is a collection of series of photographs dealing with the lifestyle of cultural exchange and mobility from a travelling artist’ point of view.
Sade Kahra